KVALITÉT & MILJÖ

Vi på GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB har alltid jobbat med kvalitet och miljö i vår organisation. För att ytterligare fokusera på detta är vi certifierade enligt ISO 9001, vilket skedde den 26 september 1995, och enligt ISO 14001, där certifikatet överlämnades i samband med invigningen av tillbyggnad av verkstadslokalerna den 3 december 1998. Certifikaten är utfärdades av RI föredetta Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP.


Vi har integrerat systemen med systematiskt arbetsmiljö arbete och CE-märkning och kallar vårt system för TQM (Total Quality Management).

Vi jobbar med att ständigt förbättra oss genom att se över våra rutiner kontinuerligt för att på så sätt kunna uppfylla våra kunders och våra egna kvalitets- och Miljö krav.

Detta kan vi se om inte annat när det gäller vår el & Fjärrvärme förbrukning. För att trots att vi har ökat omästtningen från 50-165 miljoner och ökat lokalytan från 3703 m² 1997 till  9483m² 2011 Så har vi minskat elförbrukningen/m² från 0,22 kw/m² till 0,10 kw/m². Fjärrvärmens högstanivå var 2010 1260 Mwh 2020 361 MwH en minskning med 71%. Vi började köpa förnyelsebar El 2010 och från Juli 2013 gick vi helt och hållet över till förnyelsebar El. 

Vi har deltagit i ett nätverk där vi, tillsammans med andra företag, har arbetat för en smartare energianvändning. Det gör att vi kan fokusera mer på våra produkter och kunder, samtidigt som vi också sparar på klimatet. Vi ser fram emot att använda de erfarenheter vi fått med oss från nätverket i vårt fortsatta energiarbete.

Nätverket har fått stöd från Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Afry

Verksamhetsplan

Reklamationsrapport