Banner

REKLAMATIONER

Kontaktkort Jan Blidberg

Jan Blidberg
jan.b@gehab.com
Tel: 0472-43110
Reklamationer/beredning

>

För att underlätta reklamationshanteringen, så ber vi er att fylla i reklamtionsrapport som finns länkad här och skicka den till reklamationsansvarig, eller till den person som ni kontaktat i ärendet.

När det gäller reklamationshantering och villkor så följer vi Lastfordonsgruppens avtal LFG 10 som finns länkat på denna sida. Vi accepterar inga direkta fakturor på utförda reklamationsarbeten om de inte följer LFG:s avtal, eller om det inte på förhand har godkänts av någon ansvarig på Gehab.

Dessa fakturor kommer omgående att bestridas och retuneras avsändare.

Ni kan naturligtvis också kontakta oss på 0472-145 60 - och då hamnar ni i
växeln; hos Vivianne Hjertquist, löner, bokföing m m, Monica Sundell, ekonomiansvarig m m, eller Pernilla Bertilsson, IT m m.
Vill ni faxa, är numret 0472-107 30.

GEHAB har också en "allmän" företags e-postadress:info@gehab.com