Länk till produkter och foton

Till produkter

Bildgalleri

FÖRETAGSPRESENTATION

Lastbilspåbyggare som drivs av andra generationen

Vi kan se tillbaka på 2017 som ännu ett rekordår omsättningsmässigt. Detta har vi våra duktiga medarbetare att tacka för. Vi har under dom senaste tio åren legat på en väldigt låg personalomsättning (2,31%) och därför kunnat bevara yrkesskickligheten i huset. Efterfrågan på våra produkter har ökat då vi har jobbat med att vara ledande bland påbyggare i Sverige med kund, medarbetare, kvalitet, miljö och  hållbarhet i fokus. 

Idag:
GEHAB Kvalitetspåbyggaren AB grundades 1976 av Gilbert Hjertberg. Vi är ett helägt familjeföretag och leds idag av Gilberts svärson Peter Sundell (VD), son Lars Hjertberg (försäljningsansvarig) och dotter Monica Sundell (ekonomi och TQM).

Idag arbetar ca 70 personer på företaget med att tillverka kundorderspecifika lastbilspåbyggnader. Vi tillverkar transportskåp, flak, containerreden, specialfordon, samt monterar lastväxlare, tippar, dumprar och kranar m m, allt enligt kundens önskemål. Vi är en av Sveriges största lastbilspåbyggare och med ett av de bredaste produktsortimenten. Kompetensen hos våra medarbetare är hög och vi utför mer och mer komplicerade påbyggnader och monteringar.

Våra kunder består av återförsäljare för tunga fordon, chassitillverkare, åkerier, åkare och kollegor i branschen. Vi finns representerade med
huvudanläggningen i Alvesta ”mitt i Småland” samt service/repartionsverkstad och försäljning i Västra Götaland på orten Timmele. Från och med
november 2010 så finns vi även i Stockholm med försäljningskontor.

Arbetar du med transporter så har vi en transportlösning för dig. Vi arbetar tätt samman med er som slutkund, för att ni ska få den optimala lösningen för era behov. Vi konstruerar och kommer med förslag för att tillfredställa ert önskemål av praktisk och smidig påbyggnad.

Målsättning:
GEHAB har alltid haft som målsättning att erbjuda kundorderspecifika påbyggnader och utrustning.

Vision:
Vi skall vara ledande bland påbyggarna i Sverige med kund, medarbetare, kvalitet, miljö och hållbarhet i fokus.


Affärsidé:
Med kunskap och kvalitetsmedvetande hos vår personal skall vi skapa produkter som förenklar och förbättra för våra kunder i deras verksamhet.


Historik:
Företaget har kontinuerligt växt i storlek och har sedan flytten till Ilabäcksvägen 1978 utökats i olika omgångar, med större lageryta 1982, nya personal- och kontorsutrymmen 1984.

1987 byggdes en lackeringsverkstad på tomten och året därpå ytterligare lagerutrymmen.

1993 köpte vi BS lackering och 1996 fastigheten på Videgatan, som BS har sin verksamhet i.

1998 byggdes verkstaden till med 1500m². I den nya delen ryms nya personalutrymmen, lagerdel, produktionsmaskiner för vattenskärning, gradsax och kantpress. Det mesta av slutmonteringen sker också i denna del.

Under 2002 har en säljare till anställts, Roger Holm, som arbetar från Blidsberg i Västergötland. Vi har också startat upp en monteringsverkstad på samma ort.

Under 2005-2007 har vi gjort en tillbyggnad av lackeringen på Ilabäcksvägen, med plats för nytt ventilationsaggregat, avställningsytor, samt lackblandningsrum.

Under 2008 har vi utökat verksamheten i Blidsberg och flyttat till nya större lokaler på Ulricehamnsvägen. Vi har också köpt till mark i Alvesta.

Under 2010 köpte vi två intill liggande fastigheter i Alvesta på 3400m². Under detta året har vi markberett och satt upp nytt stängsel mellan fastigheterna Investerat i en ny vattenskärmaskin och flyttat delar av lagret och Dörr- och lämtillverkningen till de nya lokalerna.

Under 2013 har vi flyttat från våra lokaler i Blidsberg och öppnat service/repartionsverkstad och försäljnngskontor i Timmel istället.

Under 2014 ökade vi vår produktion från 95 2013 till 125 miljoner

Under 2015 fortsatte trenden och vi omsatte 145 miljoner

Under 2016 blev vi utseda till Årets företagare i Alvesta kommun och fortsatte den positiva trenden och vi omsatte 150 miljoner. Vi investerade också i en ny betongplatta med fästanordningar för lastbil för säkra stabilitets test av kranar.Peter, Lars och Monica