Banner

ADMINISTRATION

Kontaktkort Monica Sundell

Monica Sundell
monica@gehab.com
Tel: 0472-43127
Ekonomi, TQM, Personal

Kontaktkort Vivianne Hjertquist

Vivianne Hjertquist
vivianne@gehab.com
Tel: 0472-43106
Växel/Löner/Ekonomi

Kontaktkort Pernilla Bertilsson

Pernilla Bertilsson
pernilla@gehab.com
Tel: 0472-43120
IT/Kvalitet


Ni kan naturligtvis också kontakta oss på 0472-145 60 - och då hamnar ni i
växeln; hos Vivianne Hjertquist, löner, bokföring m m, Monica Sundell, ekonomiansvarig m m, eller Pernilla Bertilsson, IT m m.
Vill ni faxa, är numret 0472-107 30.

GEHAB har också en "allmän" företags e-postadress:info@gehab.com